15-sekunders tricket för hur och var kan jag köpa receptbelagd medicin utan…

15-sekunders tricket för hur och var kan jag köpa receptbelagd medicin utan…

Tretton När man tittar på mediciner som människor faktiskt har blivit rekommenderade och distribuerade på medicin och/eller vård tidigare, kan det tyckas vara att det faktiskt finns problem tillsammans med medicinens effektivitet. Läkemedlet kan saknas terapeutiskt för det hälsotillstånd som det faktiskt har föreslagits för, men bristen kan vara ett slutresultat köpa viagra för kvinnor av den undermåliga effektiviteten hos läkemedlets aktiva komponenter, en generell brist på aktiva substanser, eller också för att det faktiskt är falskt .

Världshälso- och välbefinnandeorganisationen (WHO) upprätthåller detta team för undermåliga såväl som förfalskade medicinska produkter. 14 Internationella kommissionen har definierat förfalskade läkemedel som "falska mediciner som framstår som riktiga, sanktionerade läkemedel."15 Mellan 2013 och 2017 fanns det faktiskt en total mängd av 1112 undermåliga eller till och med falska mediciner som anges i WHO:s databank.

13 Flera av dessa falska läkemedel erhölls via Internet och bestod av så kallade livsstilsläkemedel (t.ex. för kosmetiska funktioner, fettförlust eller impotens); lokalanestetika, smärtstillande medel, preventivmedel och fertilitetsbehandlingar, diabetesmediciner, hjärtmediciner, HIV samt hepatitterapier, djungelfebermediciner, psykotropa, cancercellsmediciner, antibiotika och även injektioner. 14 Olämplig nättillgång till receptbelagda läkemedel är inte unik för USA.

6 %), opioider (4, 1 %), samt barbiturater (2, 7 %). 16 I Storbritannien har den avancerade produktförpackningen och utseendet på falska läkemedel som köpts via World Wide Web via giltiga handelsalternativ orsakat att dessa läkemedel cirkuleras i detaljhandelsapotek och på vårdcentraler. 17 Enligt en forskning som administrerats i Nederländerna, åtminstone 10.

18 Koenraadt såväl som vehicle de Ven tillade att "Omoraliska livsstilsläkemedel köps främst via e-handelswebbplatser och även på internetapotek, och kunderna anger högre nöjdhetsavgifter" med sina investeringar. 18 I ett landsomfattande representativt exempel i Ungern var det mest sannolikt att återkommande kunder av övergripande saker på webben köpte mediciner online än irreguljära individer.

19 Det lilla observerande exemplet från litteraturen anger de skadliga såväl som besvärande bekymmer och de resultat som kan utvecklas tillsammans med det lätta att köpa starka läkemedel online. År 2011 publicerade såväl Jena som Goldman en studie av ökningen av missbruk av receptbelagda läkemedel i USA mellan 2000 och 2007 och även dess partnerskap tillsammans med internetschemat för missbrukade läkemedel.

20 Monteith och även Glenn studerade bekvämligheten med att köpa psykologiska mediciner online. De använde jakttermen "köp [läkemedelstitel] online" för att analysera 38 regelbundet använda mediciner, varav 13 har en hög risk för missbruk. 21 Sökmotorns resultatsida i 167 apotek som tillhandahåller läkemedel tillgängliga för försäljning, varav 147 (88%) inte krävde någon form av recept.

Uncategorized